Att föröka tomatplantor är lätt och fruktsamt. Enklast gör man genom att nypa av den befintliga plantans övre del, strax över ett bladpar. Den avnypta delen sätts i ett glas vatten tills nya små rötter tittar fram. Därefter sätts den i jord och en ny planta har bildats.

Toppade tomatplantor

Modersplantan som nu står kvar, växer sig starkare och bildar ofta ett eller två huvuden till, vilket ses på bilden ovan. Detta gör att skörden dubblas eller tripplas om vi har tur.

Perfekt för alla som vill ha mycket skörd, många plantor eller för den som fått rangliga plantor.