Vi utsätter dagligen vår kropp för belastning. Antingen genom att vi använder den, eller genom att vi faktiskt bara sitter stilla. Det sist nämnda kan utgöra en nog så stor stress och påfrestning för våra kroppar som det första. En påfrestning kan även innebära plötsliga ryck eller helt enkelt att kroppen får en smäll genom att vi ramlar, att bilen blir påkörd i bilkön eller någon annan rörelse som blir hastig och oplanerad för oss. Alla dessa former av belastning klarar våra kroppar allra bäst om vi äger en god grund position, en neutral hållning.

Vad formar vår hållning?

Vad avgör då vår hållning? Dels är vi såklart en produkt av våra gener. Är pappa puckelryggig är risken större att jag också följer detta mönster. Men det handlar även om vilka muskler som är starka hos oss och vilka som är svaga. Vart äger vi en stor rörlighet och vart är vi stela? Är en sida hos oss, starkare än den andra? En sån sak kan, beroende på vart obalansen sitter, t e x ge oss ett roterat bäcken som i sin tur påverkar vår ryggrads position o s v.

Så ta gärna en stund och analysera din hållning eller gå till en personligtränare som är utbildad i detta (kan särskilt rekommendera en personlig tränare i STOTT Pilates, även om det är en annan form av träning än Pilates, du vill köra, eftersom de alltid utgår från en grundlig hållningsanays när de utformar sina program). Integrera sedan dina insikter i din träning. Vart behöver du stärka upp? Vart är du stel? Vilka är dina styrkor?

En god hållning och en stark grundposition kommer att hjälpa dig att ta dig vidare i din träning, oavsett vilken träningsform du utövar. Och för den vanliga motionären kommer den att hjälpa dig att motverka det dagliga slitaget av att bara vara människa i ett allt för inaktivt samhälle på 2000-talet.