Älskar att vara med när mina barn får nya naturupplevelser. Deras ögon glittrar av ren och skär, oförfalskad glädje. Det går rakt in i mitt mammahjärt, lägger sig bekvämt på minnesbanken och värmer där inne på ett sätt få andra saker lyckas med. Dessutom är det kostnadsfritt, enkelt, men så mycket värt. Kanske mer betydelsefullt än vi anar?

Vad är HPA-axeln?

HPA-axeln som nämndes i rubriken, kan förklaras som ett endokrint system som aktiveras i våra kroppar när vi utsätts för stress. Detta startar en kedja av hormonfrisättningar som påverkar varann och slutprodukten blir frisättning av kortisol som är ett stresshormon i kroppen. Hypothalamus frisätter CRH, ett horon som i sin tur gör att hypofysen frisätter ACTH som i sin tur stimulerar binjurebarken att frisätta kortisol. När detta stresshormom sedan finns i tillfredställande mängd i vårt blod kommer receptorer i b l a hypothalamus sluta frisätta CRH och kedjan bryts.

Vi behöver våra stresshormoner i bland. Föra att klara av svåra situationer eller för att kunna prestera fysiskt väldigt kraft fullt. Problemet uppstår som bekant när detta system reagerar för lätt och för ofta. Vid kontinuerlig frisättning av kortisol kan t e x hipocampus (som är vårt centrum i hjärnan för inlärning och minne) faktiskt minska i volym och därmed påverka inlärning och minne.

En god och trygg omvårdnad som barn skapar en HPA-axel som aktiveras i särskilda situationer där kortisolfrisättningen fyller positiva funktioner för oss. En otrygg uppväxt kan skada HPA-axeln och skapa en hyperkänslighet, vilket i praktiken betyder att axeln aktiveras lättare  vid mindre stimuli.

Mindfulness för barn

Förutom ett gottföräldraskap, tänker jag att vi kanske även kan påverka våra barns HPA-axel genom att lära dem att hitta lugn och stillhet i vardagen. Kanske lite åt mindfullnesshållet återigen då. Jag upplever att de flesta barn är ypperliga på att vara i nuet helt automatiskt. Men ibland kan det där nuet vara ganska stimmigt och stojigt. Kanske är det då vi föräldrar ska hjälpa dem att komma till ett lugnare nu genom att ta med dem ut i naturen.

Barn badar i å

Så mycket som smeker själen när vi tog bilden ovan. Ljudet av vattnet, värmen från solen, den skira grönskan från bladen. Känslan mot huden när strömmarna i ån bildar små vattenfall som masserar kroppen. Helt plötsligt är det stimmiga på en lägre nivå och ersätts med upptäckarglädje och livsenergi. Vet inte om min teori om att även dessa stunder påverkar HPA-axeln på längre sikt, men tror inte man förlorar något på att prova. Om inte annat kan det lära våra barn verktyg för att komma ner i varv igen efter ett stresspåslag i framtiden.